Våra försäkringar.

På Berkley Nordic är vi bäst på det vi gör, eftersom vi bara gör det vi är bäst på. Därför erbjuder vi inte alla typer av försäkringar. Och därför säljer vi dem inte heller. Istället jobbar vi tätt ihop med kundens försäkringsförmedlare, för att ta fram en anpassad lösning för varje företag. Där varje detalj är genomtänkt för att skapa trygghet nu och på sikt. Så att det lilla företaget och den stora koncernen ska påverkas så lite som möjligt om det som inte får hända ändå inträffar.

Företagsförsäkring

Vår kombinerade företagsförsäkring är utvecklad för att ge ett bra grundskydd vid vanliga skador som stöld, inbrott, brand och liknande. Givetvis kan den anpassas för små och stora företags olika behov.

man standing in an open field with concrete buildings background

Financial lines

Vår försäkring VD- och styrelseansvar skyddar VD, styrelseledamöter och andra personer inom företaget som har personligt ansvar eller ett självständigt ledningsansvar. Förmögenhetsbrott är en försäkring som ersätter företagets förmögenhetsförluster vid brottsliga handlingar.

Life science

Företag med verksamhet inom Life Science, som läkemedelstillverkning och medicinteknik, har ofta komplexa försäkringsbehov. Därför erbjuder vi specialanpassade försäkringar inom egendom, ansvar och kliniska studier.

2 women sitting at table

Ansvarsförsäkring

Våra ansvarsförsäkringar skyddar ditt företag mot skadeståndskrav. Våra produkter inkluderar allmänt ansvar, produktansvar, professionsansvar samt konsultansvar. Vi hjälper dig att hitta en lösning som är anpassad till ditt företags behov.

Affinity

Försäkringar som skapar mervärde, trygghet och lojalitet hos dina kunder eller medlemmar. Vi skräddarsyr försäkringslösningar för att passa den aktuella målgruppen, exempelvis genom försäkringar för självriskreducering, produkter eller allrisktillägg.

aerial view of white and yellow boat on body of water during daytime

Transportförsäkring

Varor som transporteras har ofta ett begränsat försäkringsskydd via transportören, trots att det ofta är värdefulla. Därför erbjuder vi en skräddarsydd försäkring för att skydda dina varor hela vägen från dörr till dörr.

Våra försäkringar säljer sig själva.
Men inte av oss.

Våra försäkringar säljs bara av försäkringsmäklare, som är fria att rekommendera den bästa försäkringen för dina behov. Du hittar kontaktuppgifter till lokala försäkringsförmedlare på sfm.se