W. R. Berkley Insurance AG, Svensk filial

Stockholm

Birger Jarlsgatan 22, 4 tr
114 34 Stockholm, Sweden

Örebro

Drottninggatan 11
702 10 Örebro, Sweden

Kontakta oss

Telefon: 08-410 337 00
E-post: sverige@wrberkley.com

Skador

Vi samarbetar med Crawford & Company när det gäller all skadereglering förutom när det gäller transportskador. Vid skada kontakta därför:

Crawford & Company Sweden AB
Box 6044
171 06 Solna

Telefon: 010-410 70 13
E-post: skador@wrberkley.com

Transportskador

För transportskador kontakta:

Crawford & Company Norway AS
Elin Blindheim

Telefon: +47 90 53 42 08 (24 h)
E-post: elin.blindheim@crawco.no