Vi tillhandahåller transportförsäkring för små, medelstora och stora företag.

Vi erbjuder

  • Skräddarsydd försäkring för varor under transport eller som befinner sig på lager
  • Följdskador — Försäkringen täcker följdskador till följd av fysisk skada under transporten