Lojalitet och Trygghet

Företag och organisationer söker lojalitetsskapande mervärde åt sina medlemmar och kunder. Konsumenter efterfrågar trygghet, till exempel i form av försäkring vid köp av en ny vara.

Tillsammans med förmedlaren och organisationen tar vi fram en helhetslösning. Detta innefattar bland annat att skapa en produkt som är anpassad för målgruppens specifika behov, effektiv hantering av hela processen från erbjudande till skadehantering samt kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling av samarbetet.

Produktförsäkringar

Produktförsäkringar omfattar vanligtvis allrisk och stöld alternativt eliminering av självrisker. Produkterna kan även paketeras ihop med olika servicerelaterade tjänster vilka organisationen själv tillhandahåller eller som erbjuds via extern servicepartner.

En försäkring kan antingen inkluderas som en del av priset vid produktköp alternativt köpas separat av konsumenten i samband med inköpet av produkten.

Gruppförsäkringar

Genom att skräddarsy försäkringslösningar skapar vi mervärde för medlemmar i en grupp. En grupplösning innebär bland annat kostnadseffektiv administration och bättre riskspridning vilket leder till lägre premier för organisationen och/eller gruppmedlemmarna.