W. R. Berkley Corporation

W. R. Berkley Corporation startades 1967 av den nuvarande styrelseorföranden William R. Berkley. Bolaget har växt från ett litet investmentbolag till en av de största sakförsäkringsbolagen i USA. W.R. Berkley Corporation är idag listat på New York Stock Exchange och utgör ett sk. Fortune 500 bolag, klassat som den 16 största skadeförsäkringsbolaget på den amerikanska marknaden. Bolagsgruppen har idag representation i Argentina, Australien, Brasilien, Colombia, Kanada, Tyskland, Hong Kong, Irland, Norge, Sverige, Spanien, Storbritannien, USA och Uruguay.

Koncernen har idag ca 6 000 anställda i hela världen.

De enskilda bolagen inom gruppen arbetar alla i sin egen nisch i marknaden vilket kräver specialkunskaper inom ett område eller en produkt.

W.R. Berkley har alltid ansett att den lokala experten har bäst kännedom de lokala förhållandena och den lokala marknaden och har därför en decentraliserad organisation där det lokala bolaget har höga egna mandat. Detta gör att vi har möjlighet att snabbt och effektivt kunna möta våra kunders behov och ändrade marknadsförhållanden.

W. R. Berkley Europe AG

W. R. Berkley Europe AG etablerades 2015 i Liechtenstein och har idag filialer i Sverige, Norge, Spanien och Tyskland. Den svenska filialen var till och med den 1 juli 2016 filial till W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited. Den svenska verksamheten etablerades 2013. I Berkley Nordic ingår, förutom den svenska verksamheten, även verksamheten i Norge vilken etablerades 2009. W. R. Berkley Insurance AG har erhållit kreditrating A+ av Standard & Poor’s.